Övriga hydrologiska rapporter

Nedan visas övriga Hydrologiska publikationer som finns digitaliserade

Sveriges hydrologi

Sten Bergström (1993)

Sveriges Hydrologi

Hydrologiska Byråns rapporter

Statistical analysis of snow survey data - RHO 20

Lars Gottschalk och Torbjörn Jutman (1979)

Statistical analysis of snow survey data

Beräkning av frekvens av torrår - HB 20

L. Gottschalk (1976)

Beräkning av frekvens av torrår

Notiser och preliminära rapporter

Vattenföringsstationsnätet i Sverige - Inventering och utbyggnadsförslag 1970

Hydrologiska byrån, Arbetsgruppen för översyn av vattenföringsstationsnätet (1971)

Vattenföringsstationsnätet i Sverige - Inventering och utbyggnadsförslag 1970

Hydrologiska undersökningar i Kassjöåns representativa område I Hydrologi Nr 16

L. Hedin, (1971)

Hydrologiska undersökningar i Kassjöåns representativa område I 

Övriga publikationer

Sjödjupskartering - Instruktion för sjödjupskartering

SMHI (1992)

Sjödjupskartering - Instruktion för sjödjupskartering (1,5 MB, pdf)

Vattenföringsbestämning vid vattenföringsmätningar

SMHI/Naturvårdsverket (1979)

Vattenföringsbestämning vid vattenundersökningar