Hydrografiska Byråns årsböcker samt särtryck (1908 - 1918)

Nedan visas Hydrografiska byråns årsböcker och övriga publikationer. 

Blå gammal bok
Hydrografiska Byråns årsbok nummer 8 för året 1916. Foto SMHI

Hydrografiska byråns årsböcker, af hvilken den första härmed öfverlämnas till offentligheten, äro afsedda att i främsta rummet innehålla sammanställningar och bearbetningar af de observationer och mätningar, som för den hydrografiska undersökningen af Sveriges färskvatten utföras genom hydrografiska byrån och beträffande de meteorologiska förhållandena genom statens meteorologiska centrala anstalt. De komma därför hufvudsakligast att utgöras af tabeller, kartor och grafiska framställningar af de data, som genom dessa iakttagelser och mätningar erhållits, och texten kommer i regel att inskränka sig till förklaringar till dessa jämte en öfversikt af de hydrografiska förhållandena i landet under det år som publikationen omfattar.

Hydrografiska Byrån - Årsbok 1 för åren 1908 och 1909

Årsbok nr 1 avser åren 1908-1909 (tryckt 1911). Utöver standardinformation om väder- och vattenläget, innehåller den även två uppsatser signerade Axel Wallén: ”Kännedomen om Sveriges hydrografi före tiden omkring år 1870” och ”Uppkomsten och organisationen af den hydrografiska undersökningen af Sveriges färskvatten”.

Hydrografiska byrån - Årsbok 1 för åren 1908 och 1909

Hydrografiska Byrån - Årsbok 2 för året 1910

Årsbok nr 2 avser 1910 (tryckt 1912). Den innehåller sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.

Hydrografiska Byrån - Årsbok 2 för år 1910

Hydrografiska Byrån - Årsbok 3 för året 1911

Årsbok nr 3 avser år 1911 (tryckt 1913). Utöver standardinformation om väder- och vattenläget, innehåller den även ”Hydrografiska byråns hydrometriska utrustning” (rikt illustrerad) av Richard Smedberg.

Hydrografiska Byrån - Årsbok 3 för år 1911

Hydrografiska Byrån - Årsbok 4 för året 1912

Årsbok nr 4 avser 1912 (tryckt 1914). Den innehåller sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.

Hydrografiska Byrån - Årsbok 4 för år 1912

Hydrografiska Byrån - Årsbok 5 för året 1913

Årsbok nr 5 avser 1913 (tryckt 1915). Den innehåller sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.

Hydrografiska Byrån - Årsbok 5 för år 1913

Hydrografiska Byrån - Årsbok 6 för året 1914

Årsbok nr 6 avser 1914 (tryckt 1917). Den innehåller sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.

Hydrografiska Byrån - Årsbok 6 för år 1914
 

Hydrografiska Byrån - Årsbok 7 för året 1915

Årsbok nr 7 avser 1915 (tryckt 1918). Den innehåller sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.

Hydrografiska Byrån - Årsbok 7 för år 1915

Hydrografiska Byråns - Årsbok 8 för året 1916

Årsbok nr 8 avser 1916 (tryckt 1919). Den innehåller sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.

Hydrografiska Byrån - Årsbok 8 för år 1916

 

Hydrografiska Byrån - Årsbok 9 för året 1917

Årsbok nr 9 avser 1917 (tryckt 1921). Den innehåller sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.
Hydrografiska Byrån - Årsbok 9 för år 1917

Hydrografiska Byrån - Årsbok 10 för året 1918

Årsbok nr 10 avser 1918 (tryckt 1922). den innehåller sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.

Hydrografiska Byrån - Årsbok 10 för år 1918

Övriga Publikationer innan 1918

De svenska vattendragens arealförhållanden Första bandet Norrlands älvar och Dalälven

De svenska vattendragens arealförhållanden Första bandet Norrlands älvar och Dalälven

Bandet omfattar 8 delar. Delarna 1 och 2 äro särtryck ur Hydrografiska byråns årsbok 1914 och 1915. Delarna 3-8 ingå i Meddelanden från Statens meteorologiskhydrografiska anstalt, där delarna 3 och 4 utgöra nr 2 och 11 i band 3, delarna 5, 6 och 7 är nr 4, 7 och 8 i band 4 och del 8 och 9 i band 7.

Studier över Gavleåns hydrografi och samband med vattenområdets  ekonomiska geografi

Studier över Gavleåns hydrografi och samband med vattenområdets  ekonomiska geografi

Meddelanden från Hydrografiska byrån 9
Författare: Gösta Ekelöf
Publicerad: 1918

De svenska vattendragens arealförhållanden Inledning. 1 Torneälv

De svenska vattendragens arealförhållanden Inledning. 1 TorneälvSärtryck ur Hydrografiska byråns årsbok för 1914
Författare: Gustaf Wersen
Publicerad: 1917