Hydrografiska Byrån Årsbok 5 för år 1913

Typ: Faktablad
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årsbok nr 5 avser 1913 (tryckt 1915)                                    Sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.