Studier över Gavleåns hydrografi och samband med vattenområdets ekonomiska geografi

Typ: Rapport
Serie: Meddelanden från Hydrografiska byrån 9
Författare: Gösta Ekelöf
Publicerad:

Sammanfattning

De svenska bygderna ha av ålder varit grupperade omkring sjöarna och vattendragen, till vilka de ur såväl kommunikations- som näringssynpunkt varit mer eller mindre intimt anslutna. Därför har även den ekonomiska strukturen inom de olika bygdeenheterna i sina förändringar från århundrade till århundrade i hög grad influerats av varje tidsålders förmåga att ekonomiskt utnyttja vattendragen och deras resurser.

Det intima samband som förefinnes mellan områdets vattendrag och dess ekonomiska utveckling såväl före som efter den moderna industrialismens genombrott i vårt land belyses i denna rapport.