De svenska vattendragens arealförhållanden Första bandet Norrlands älvar och Dalälven

Typ: Rapport
Serie: Årsbok, Meddelanden
Författare: Hydrografiska byrån och SMHA
Publicerad:

Sammanfattning

Bandet omfattar 8 delar. Delarna 1 och 2 äro särtryck ur Hydrografiska byråns årsbok 1914 och 1915. Delarna 3-8 ingå i Meddelanden från Statens meteorologiskhydrografiska anstalt, där delarna 3 och 4 utgöra nr 2 och 11 i Bd 3, delarna 5, 6 och 7._ nr 4, 7 och 8 i Bd 4 och del 8 nr 9 i Bd 7.