Hydrografiska byrån årsbok 7 för året 1915

Typ: Rapport
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årsbok nr 7 avser 1915 (tryckt 1918)                              
Sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.