Hydrografiska Byrån Årsbok 4 för år 1912

Typ: Faktablad
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årsbok nr 4 avser 1912 (tryckt 1914)                                    Sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.