Hydrografiska Byrån Årsbok 2 för år 1910

Typ: Faktablad
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årsbok nr 2 avser 1910 (tryckt 1912)                                    Sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.