Sveriges vattensystem

Typ: Rapport
Serie: Särtryck från hydrografiska Byrån N:r 213
Författare: Axel Wallén
Publicerad:

Sammanfattning

Omarbetad upplaga av särtryck ur »Sveriges land och folk », historisk-statistisk handbok, enligt K. Maj:ts uppdrag utgiven av J. Guinchard. Andra upplagan. Svensk edition. Stockholm 1 915.