Hydrografiska Byråns Årsbok 8 för året 1916

Typ: Rapport
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årsbok nr 8 avser 1916 (tryckt 1919)
Sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.