Hydrografiska Byråns Årsbok 9 för året 1917

Typ: Rapport
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årsbok nr 9 avser 1917 (tryckt 1921)
Sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.