Hydrografiska Byråns Årsbok 10 för året 1918

Typ: Rapport
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årsbok nr 10 avser 1918 (tryckt 1922)
Sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.