SMHA: Meddelanden – Serien uppsatser (1935 - 1948)

Nedan visas de meddelanden som publicerats från SMHA under perioden 1935 – 1948. Serien finns i två band under namnet Meddelanden - Serien Uppsatser.

två bokryggar
De två banden som innehållen SMHAs Serien Uppsatser.

Band 1

N:o 1. Ångström, A. Teleconnections of climatic changes in present time.

N:o 2. Slettenmark, G. Axel Wallén.

N:o 3. Bibliographie Hydrologique de l’Année 1934. Suède.

N:o 4. Olsson, Hilding. Sunshine and radiation, Mount Nordenskiöld, Spitzbergen.

N:o 5. Ångström, A. Jordtemperaturen i bestånd av olika täthet (Soil temperature in stands of different densities, with an English summary)

N:o 6. Persson, Walter. Vindhastighetens dagliga gång vid några svenska stationer. (The daily variation of wind velocity at some swedish stations, with an English summary).

N:o 7. Tryselius Olof. On the turbidity of polar air. 

N:o 8. Ångström, A. Effective radiation during the second international polar year.

N:o 9. Ångström, A. A simple actinometer.

N:o 10. Bergsten, Folke. A Contribution to the knowledge of the influence of the Gulf Stream on the winter temperature of Northern Europe. 

N:o 11. Ångström, A. A coefficient of humidity of general applicability.

N:o 12. Olsson, Hilding. Radiation measurements on Isachsen’s Plateau.

N:o 13.Bergeron, Tor. Physik der troposphärischen Fronten und ihrer Störungen.

N:o 14. Melin, Ragnar. Forecasting spring run-off of the forest rivers in North Sweden.

N:o 15. Slettenmark, G. Väderlekstjänstens organisation och arbete.

N:o 16. Aurén, T. E. Luminous efficiency of solar radiation. 

N:o 17. Ångström, A. On the formation of ice in the river Götaälv as a function of meteorological factors.

N:o 18. Slettenmark, G. Issignaltjänsten, dess organisation samt några erfarenheter beträffande isförhållandena i Gävlebukten.

N:o 19. Ångström, A. On the standardization of photoelectric cells by means of sun radiation. 

N:o 20. Köhler, G. Några aktinometrars egenskaper med hänsyn till mätning av artificiell strålning i samband med växtodling.

N:o 21. Bibliographie Hydrologique de l’Années 1935 et 1936. Suède.

N:o 22. Bergeron, Tor. Hydrometeorbeschreibungen mit den vom Internationalen Meteorologischen Komitee in alzburg 1937 angenommenen Änderungen. 
(Deutscher, englischer und französischer text).

N:o 23. Ångström, A. Actinometric measurements near Stockholm 1930-1936.

N:o 24. Rolf, B. and Olsen, J. Contributions to the study of overhead current systems in the arctic during magnetic storms, based on observations during the first and second international polar year.

N:o 25. Bibliographie Hydrologique de l’Année 1937. Suède.

Band 2

N:o 26. Ångström, A. Temperaturklimatets ändringar ii nuvarande tid och dess orsak.

N:o 27. Nyberg, A. Temperature measurements in an air layer very close to a snow surface.

N:o 28. Ångström, A. Bemerkungen betreffs Verdunstung von dem Wasser eines eingetauchten Kessels mit artificieller Umrührung und von freien Wasseroberflächen.

N:o 29. Modén, H. Beräkning av medeltemperaturen vid svenska stationer (Computation of the mean monthly temperture at Swedish stations.)

N:o 30. Bibliographie Hydrologique de l’Année 1937. Suède.

N:o 31. Slettenmark, G. Current meter discharge measurements for the testing of hydraulic turbines.

N:o 32. Nyberg, A. The lag-coefficient of aerological instruments and the function of hair hygro-meters at low temperatures.

N:o 33. Östman, C.J, Den svåra isvintern 1939-1940 (with an English summary).

N:o 34. Tryselius, O. A short comparison between the Finnish and the Swedish snow samplers.

N:o 35. Liljequist, G. Winter Temperatures and ice conditions of lake Vetter with special regard to the winter 1939/40.

N:o 36. Bergsten, F. Undersökningar rörande sekulära ändringar i avrinningen i vissa svenska vattendrag (with an English summary).

N:o 37. Ångström, A. Nederbördsklimatets ändring i nuvarande tid (with an English summary)

N:o 38. Östman, C.J. Isvintern 1940-41 (with an English summary).

N:o 39. Eriksson, G. L. Untersuchung der Periodizitäten der Wasserstände und der Abfliessenden Wassermengen von Norslund am Dalelf.

N:o 40. Nyberg, A. und Palmén, E. Synoptisch-Aerologische Bearbeitung der internationalen Registrierballongaufstiege in Europa in der Zeit 17.-19. Oktober 1935.

N:o 41. Nyberg, A. Jämförelser mellan olika instrumentför mätning av temperatur och fuktighet i högre luftlager (with an English summary).

N:o 42. Ångström, A. Principiella synpunkter på undersökningar över klimatets förändring med tillämning på det svenska klimatet (with an English summary).

N:o 43. Liljequist, G. H. Isvintern 1941-41 (with an English summary)

N:o 44. Melin, R. Nederbörd och vattenhushållning inom Malmagens fjällområde. Precipitation and watereconomy within the mountain area of lake Malmagen (with an English summary).

N:o 45. Tryselius, O. Rekonstruktion av de naturliga vattenstånden i reglerade sjöar. Reconstruction of natural water levels in regulated lakes (with an English summary).

N:o 46. Liljequist, G.H. The severity of winters at Stockholm 1757-1942.

N:o 47. Johnson, N. G. and Olsson, H. on the standardization of photoelectric elements by means of solar radiation.

N:o 48. Nyberg, A. Synoptic-aerological investigation of weather conditions in Europe, 17-24 April 1939.

N:o 49. Bergsten, F. Metoder för bestämning av vindens inflytande på havets vattenstånd och deras tillämpning vid landhöjningsberäkningar (with an English summary)

N:o 50. Wallén, C. C. Studier av Skånes nederbördsklimat (with an English summary).