Nederbörd och Vattenhushållning inom Malmagens fjällområde

Typ: Rapport
Serie: Meddelanden Nr 44
Författare: Ragnar Melin
Publicerad:

Sammanfattning

Genom undersökningen har avsetts att erhålla möjligast tillförlitliga uppgifter på nederbörd och avrinning inom ett fjällområde. Dessutom ha jämförande försök utförts med mätning av nederbörd enligt olika metoder.