Rapporter och meddelanden publicerade av Hydrografiska Byrån, SMHA och SMHI

Nedan beskrivs de olika rapportserier som publicerats av Hydrografiska Byrån, Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt (SMHA) och Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI). Det ges även en överblick över den månadsvisa och årliga rapporteringen.

Hydrografiska byrån

Hydrografiska byrån tryckte 10 årsböcker för perioden 1908-1918. Den sista årsboken gavs dock ut 1920. Årsbok nummer 1 och 3 finns inscannade. Årsbok 1 innehåller utöver standardinformation om väder- och vattenläget, även två uppsatser signerade Axel Wallén: ”Kännedomen om Sveriges hydrografi före tiden omkring år 1870” och ”Uppkomsten och organisationen af den hydrografiska undersökningen af Sveriges färskvatten”. Årsbok 3 innehåller även, utöver standardinformation om väder- och vattenläget, ”Hydrografiska byråns hydrometriska utrustning” (rikt illustrerad) av Richard Smedberg.

Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt, SMHA

År 1919 slogs Hydrografiska byrån ihop med Meteorologiska Centralanstalten till Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt (SMHA). SMHA gav kontinuerligt under hela sin livstid ut "Månadsöversikt över väderlek och vattentillgång" (1919-1950).

Bundna böcker i blått med guldtext
SMHAs årsböcker Foto Ola Pettersson

Det producerades även Meddelanden och Uppsatser i flera olika serier. Nedan listas Meddelanden i Band 1-7 och  från Serien Uppsatser.

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI

När SMHA bytte namn till SMHI och det genomfördes omorganisation, skapades nya serier. Dessa listas nedan liksom de månads- och årssammanfattningar som gjorts. 

Års och månadssammanfattningar

Avslutade serier

Aktuella serier