SMHI: Meddelanden – Serie A till E och MHO (1950 - 1975)

Nedan visas de meddelanden som publicerats från SMHI under perioden 1950– 1975. Serien är indelad i A till E, samt med namnet MHO. 

MEDDELANDEN SERIE A (1950-1951)

1. Om sambandet mellan köldsummor, isläggning och istjocklek.
(Summary in English). C.J. Östman

2. Lufttrycket i Sverige 1901-1930. (Summary in English). L. Högberg

3. On the Role of Long-wave instability in the General Cirkulation. A study
of Five-day Means in November 1948. F. A. Person

4. 1951 Nederbörden i Sverige. Medelvärden 1901-1930. (Summary in English). C. C. Wallén

5. Snötäcket i Sverige 1931-60. (Summary in English). H. Pershagen

MEDDELANDEN: SERIE B  (1945-1969)

1. Åsk- och överspänningsforskning. Lindholm, Modén m fl

2. A comparison between the Väisälä radiosonde and the friez radiosonde. Nyberg

3. Propagation to great distance of airwaves from the explosion at Oslo on
december 19th 1943 as an indication of conditions in the upper atmosphere. Lindholm

4. 1947 Förenkling av höjduträkningen vid radiosondering. O. Lönnqvist

5. Isvintern 1946-47. G.H. Liljequist

6. On liquid water content in fogs and clouds. A. Nyberg

7. On fluctuations of the summer mean temperature in Sweden. G.H. Liljequist

8. En ny synoptisk-aerologisk metod att förutsäga åska. A. Similä

9. On the comparison of radiosonde data in Payerne may 1950. A. Nyberg

10. On the relation between air temperature and iceformation in the Baltic. B. Rodhe

11. Sunshine and Cloudiness in Sweden 1901-1930. F. Lindholm

12. A Studie of the Correlation between the lce Estent, the course of Air
Temperature and the Sea Surface Temperature in the Åland Archipelago. B. Rodhe

13. Contributions to standard pyrheliometry. P. Courvoisier

14. Diurnal Temperature Variation at the Surface of the Earth. O. Lönnqvist

15. A window radiation chart for estimating surface temperature form satellite
observations. O. Lönnqvist

16. An experimental study on atmospheric diffustion. U. Högström

17. The vertical distribution of ozone over Arosa on 16 april 1962 and the
synoptic situation. R. Berggren

18. A Study of the Evaporation and the Condensation at a Snow Surface. A. Nyberg

19. Stockholmsområdet klimat Del 1. Nederbörden. Moden, Nyberg

20. A Computation of the Evaporation in Southern Sweden during 1957. A. Nyberg

21. A Climatological Study of Persistency and Probability of Precipitation
in Sweden. B Eriksson

22. Pyrheliometric measurements with special regard to the circumsolar
sky radiation. Ångström, Rodhe

23. The concentration of liquid water in the atmosphere. B. Rodhe

24. Global Solar Radiation and Potential Evapotranspiration in Sweden. C.C. Wallén

25. Detail study of the horizontal and vertical distribution of ozon. Berggren, Labitzke

26. Eddy vertical transport of latent and sensible heat. Berggren, Nyberg

27. Aridity definitions and their applicability. C.C. Wallén

28. Scientific papers dedicated to Dr Anders Ångström. 

29. Stockholmområdets klimat Del 2. Temperatur, molnighet, vind, m.m. H. Modén A. Nyberg

30. Plume rise measurements at industrial chimneys. B. Bringfelt

31. A Study of buoyant chimney plumes in neutral and stable atmospheres. B. Bringfelt

MEDDELANDEN: SERIE C (1947-1971)

1. De Svenska vattendragens aeralförhållanden: 11. Mörrumsån, Helgeån, Rönneån m.fl. 

2. De Svenska vattendragens aeralförhållanden: 12. Lagan, Nissan, Ätran, Viskan m.fl.

3. De Svenska vattendragens aeralförhållanden: 13. Vänern-Götaälv

4. De Svenska vattendragens aeralförhållanden: 14. Bohusläns och Gotlands vattendrag samt vattendrag söder om Dalälven, som avrinna till Norge. 

5. Nederbörden i Sverige. Medelvärden 1921-1950. F. Bergsten

6. Flow analysis with radio-isotopes applied to a hydroelectric plant. Svantesson, Sundberg-Falkenmark

7. Runoff Map of Sweden. Average Annual Runoff for the Period 1931-60. O. Tryselius

MEDDELANDEN: SERIE D (1947-1973)

1. Undersökningar vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
över vattendragens isförhållanden. R. Melin

2. Hydrologisk bibliografi åren 1939-1947.

3. Contribution to study of evaporation in Sweden. F. Bergsten

4. Vattenståndens varaktighet utmed Svenska kusten. G. Bergsten

5. Hydrologisk bibliografi 1948-1952.

6. Vattenföringen i Sveriges floder. R. Melin

7. The land uplift in Sweden from the evidence of the old water marks. F. Bergsten

8. Winds and water levels on the coasts of Sweden. F. Bergsten

9. A thermistor thermometer which reads to the nearest 0.01oC in the field. L-E Haeggblom

10. Hydrological bibliography Sweden 1953/1958

11. Tillämpning av neutronmetoden för jord fuktighetsmätningar vid SMHI. T. Milanov

12. Vattenföringens 10-åriga och 30-åriga fluktuationer under 1900-talet. R. Melin

13. Om kylvattenutsläpp i recipienter. Falkenmark, Milanov

14. Hydrological Regions in Scandinavia and Finland. R. Melin

15. An estimation of evapotranspiration by means of the water balance of a soil column. T. Milanov

16. A new simplified instument for water tempera ture measurements. O. Cabelis

17. Development of a Conceptual Deterministic Rainfall - Runoff Model. Bergström, Forsman

18. Cooling problems in thermally polluted recipients. T. Milanov

MEDDELANDEN: SERIE E (1945-1970)

1. Instruktion för avfattning av väderleks meddelanden i sifferkod

2. Internationell molnatlas

3. Bestämmelser rörande israpporttjänsten

4. Instruktion för avfattning av väderleksmeddelanden i sifferkod

5. Instruktion för avfattning av väderleksmeddelanden i sifferkod från fartyg

6. Instruktion för avfattning av väderleks meddelanden i sifferkod

7. Meteorologiska koder: synop, aero, MMMMM I BBBBB

8. Meteorologiska koder för fartyg

9. 1958, 1970, 1973 Handbok för väderleksobservatörer

10. Östersjökoden för isunderrättelser, The Baltic lce Code

11. Handbok för väderleksobservatörer

12. Internationell molnatlas. Utgiven av WMO.

13. Meteorologiska koder: synop, aero, MMMMM I BBBBB

14. Internationell molnatlas. Utgiven av WMO

Meddelanden serie E ersätts av INSTRUKTIONER FÖR TJÄNSTENS TEKNISKA BEDRIVANDE

MEDDELANDEN: HYDROLOGI OCH OCEANOGRAFI, MHO (1974-1975)

1. Rainfall interception in a forest in the Velen hydrological representative basin. Bringfelt, Hårsmar

2. The development of snow routine for the HBV-2 model. S. Bergström