Nederbörden i Sverige Medelvärden 1901-1930

Typ: Rapport
Serie: Meddelanden Ser. A Nr 4
Författare: C.C. Wallén
Publicerad:

Sammanfattning

I och med det här föreliggande arbetet har ännu ett meteorologiskt element, nämligen nederbörden, underkastats en statistisk bearbetning avseende den internationellt fastställda perioden 1901-1930. Tidigare har temperaturen (A. Ångström: Lufttemperatur och temperaturanomalier i Sverige 1901-30, Stockholm 1938) och lufttrycket (L. Högberg: Lufttrycket i Sverige 1901-30, Stockholm 1950) bearbetats för samma period. De tre arbetena lägga tillsammans grunden för en uppfattning om Sveriges klimat sådant det gestaltat sig, under nämnda tidsperiod.

Bearbetningen har av institutet uppdragits åt t. f. förste statsmeteorologen, docent Carl Christian Wallen, vilken härpå nedlagt ett omfattande arbete. Bearbetningen av ett material, som av skilda grunder, vilka närmare diskuteras av författaren, erbjuder många osäkerhetsmoment, ställer betydande krav på omdöme och erfarenhet.