De svenska vattendragens arealförhållanden 11 Mörumsån, Helgeån, Rönneån m. fl.

Typ: Rapport
Serie: Meddelanden från SMHI Ser. C Nr 1
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Denna del omfattar flodområdena mellan Emån och Lagan. Med 2 kartor.