De svenska vattendragens arealförhållanden 13. Vänern-Götaälv

Typ: Rapport
Serie: Meddelanden från SMHI Ser. C Nr 3
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Denna del omfattar flodområdet Götaälv. Med 1 karta.”