De svenska vattendragens arealförhållanden. 12. Lagan, Nissan, Ätran, Viskan m.fl.

Typ: Rapport
Serie: Meddelanden från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut. Ser. C Nr 2
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Denna del omfattar

98 Lagan
99 Genevadsån
100 Fylleån
101 Nissan
102 Suseån
103 Ätran
104 Himleån
105 Viskan
106 Rolfsån
107 Kungsbackaån

samt mindre kuståar mellan Lagan och Götaälv.