De svenska vattendragens arealförhållanden 14. Bohuslän och Gotland samt vattendrag söder om Dalälven, som avrinna till Norge

Typ: Rapport
Serie: Meddelanden från SMHI Ser. C Nr 4
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

DEL 14. Bohusläns och Gotlands vattendrag samt vattendrag söder om Dalälven, som avrinna till Norge (Arealerna för vattendrag norr om Dalälven, som avrinna till Norge, återfinnas i del 8 Dalälven m. fl.) Av de i denna del ingående vattendragen hava följande nummer enligt vattenboken: 109 Bäveån, 110 Örekilsälven, 111 Strömsån, 112 Enningdalsälven i Bohuslän, 117 Gothemsån och 118 Snoderån på Gotland samt tillflöden till 113 Glommen.