SMHI: Hydrologiska Byråns Rapportserie (1974 - 1982)

Nedan visas rapporter publicerade i rapportserien Hydrologiska byrån som var en avdelning på SMHA. Serien har rapporter mellan åren 1974 och 1982.

1. Annika Waldenström, Hydrologiska undersökningar i Kassjöåns representativa område. Meddelande nr III: Vattenomsättningen i Lilla Tivsjöns område 1966/67 - 1972/73. Stockholm 1974

Hydrologiska undersökningar i Kassjöns representativa område III

2. Magnus Persson, Hydrologiska undersökningar i Lappträskets representativa område. Meddelande nr IV: Nederbörd och  vattenomsättning. Stockholm 1974

3. Ulf Ehlin och Bo Juhlin, Oceanografiska observationer i Östersjön 1973 med kustbevakningens båtar samt från isbrytare. Stockholm 1974

4. Ulf Ehlin och Cecilia Ambjörn, Oceanografiska undersökningar i Ålands hav. Meddelande nr 1: Mätningar juni - september 1973. Stockholm 1974

5. James G. Weil, Verification of heated water jet numerical model. Stockholm 1974

6. Todor Milanov, Hydrologiska undersökningar i Lappträskets representativa område. Stockholm 1975

7. Magnus Persson, Hydrologiska undersökningar i Lappträskets representativa område. Meddelande nr VI: Vattenomsättningen 1968-73 med feluppskattning. Stockholm 1975

8. Annika Waldenström, Hydrologiska undersökningar i Kassjöåns representativa område. Meddelande nr IV: Snötaxering 1974 och vattenomsättning 1969-73. Stockholm 1975

Hydrologiska undersökningar i Kassjöns representativa område IV

9. Stig Jönsson, Snösmältningen i en punkt som funktion av meteorologiska data. Stockholm 1975

10. Ulf Ehlin och Cecilia Ambjörn, Oceanografiska undersökningar i Ålands hav. Meddelande nr 2: Mätningar oktober - december 1973 och juli -  september 1974. Stockholm 1975

11. Ulf Ehlin och Bo Juhlin, Oceanografiska observationer i Östersjön 1974 med kustbevakningens båtar samt från isbrytare. Stockholm 1975 

12. L. Liljequist och L. Sterner, Vattenomsättning och flöde i Stormyra-området. Stockholm 1975

13. Magnus Persson, Hydrologiska undersökningar i Lappträskets representativa område. Meddelande nr VII: Avrinningen och dess variationer inom området. Norrköping 1976

14. Annika Waldenström, Vattenomsättningsstudier m m i Velens och Kassjöåns representativa områden. Norrköping 1976

15. Bengt Carlsson och Maja Brandt, Strömmätningar i sundet mellan Värmlandssjön och Dalbosjön, Vänern. Norrköping 1976

16. Ulf Ehlin och Bo Juhlin, Oceanografiska observationer i Östersjön 1975 med kustbevakningens båtar samt från isbrytare. Norrköping 1976

17. Ulf Ehlin och Cecilia Ambjörn, Oceanografiska undersökningar i Ålands hav 1975. Meddelande nr 3: Mätningar 1974-75. Vattentransporter. Norrköping 1976

18. Sten Bergström och Stig Jönsson, Tillämpning av HBV-2-modeller på regleringsmagasin i Ångermanälven. Norrköping 1976

Tillämpning av HBV-2 modellen på regleringsmagasin i Ångermanälven

19. Todor Milanov, Grundvattenståndsmätningar i Ångermanälvens övre tillrinningsområde. Norrköping 1976

20. Lars Gottschalk, Beräkning av frekvenser av torrår. Norrköping 1976

Beräkning av frekvens av torrår

21. Maja Brandt, Hydrografi och sandsugning. Norrköping 1976

22. Magnus Persson, Hydrologiska undersökningar i Lappträskets representativa område. Meddelande nr VIII: Vattenomsättning och avdunstning under perioden 1968-76. Norrköping 1976

23. Ulf Ehlin och Bo Juhlin, Oceanografiska observationer i Östersjön 1976 med kustbevakningens båtar. Norrköping 1977

24. Ulf Ehlin och Cecilia Ambjörn, Oceanografiska undersökningar i Ålands hav. Meddelande nr 4: Mätningar 1975-76, vatten-, värme- och materialtransportberäkningar. Norrköping 1977

25. Maja Brandt, Ström- och vattentransportstudier i norra Öresund, sydöstra Kattegatt och Skälderviken. Norrköping 1977

26. Erland Bergstrand, Strömmätningar i Himmerfjärden 1976. Norrköping 1977

27. Ulf Ehlin och Bo Juhlin, Oceanografiska observationer i Östersjön 1977 med Kustbevakningens båtar. Norrköping 1978

28. Annika Waldenström, Slutrapport över hydrologiska undersökningar i Velens representativa område. Norrköping 1977

29. Annika Waldenström, Slutrapport över hydrologiska undersökningar i Kassjöåns representativa område. Norrköping 1977

30. Cecilia Ambjörn, Oceanografiska undersökningar i Ålands hav. Meddelande nr 5: Mätresultat 1977, vatten- och  materialtransportberäkningar ur 1974 och 1975 års mätningar. Norrköping 1978

31. Oscar Cabelis och Arne Moberg, Basnät för vattentemperatur. Stationsförteckning 1978-01-01. Norrköping 1978

32. Sten Bergström, Magnus Persson och Barbro Sundqvist, Operational hydrological forecasting by conceptual models. Norrköping 1978

Operational hydrological forecasting by conceptual models

33. Magnus Persson, Slutrapport över hydrologiska undersökningar i Lappträskets representativa område. Norrköping 1978

34. Ulf Ehlin och Bo Juhlin, Oceanografiska observationer runt svenska kusten med Kustbevakningens båtar. Norrköping 1979

35. Sten Bergström och Stig Jönsson, Utvärdering av 1979 års vårflödesprognoser. Norrköping 1979

36. Ulf Ehlin och Bo Juhlin, Oceanografiska observationer i Östersjön 1979 med Kustbevakningens båtar. Norrköping 1980

37. Stig Jönsson, Vårflödesprognoser baserade på analys av  nederbördskartor. Norrköping 1980

Vårflodsvolymsprognoser baserade på analys av nederbördskartor

38. Bo Juhlin och Bengt Carlsson, Resultat och erfarenheter av försöksverksamhet med utökad vattenprovtagning från Kustbevakningens båtar. Norrköping 1980

39. Maja Brandt, Sedimenttransport i svenska vattendrag 1979. Norrköping 1980

40.Todor Milanov och Barbro Sundqvist, Sluttransport till Miljödatanämnden över projekt Ml - 01:2. Systemutredning rörande samordnade uttag av information ur Ml och SMHIs maskinella register. Norrköping 1980

41. Gunlög Wennerberg, Användning av vädersatellitdata för att studera ytvattentemperatur. Norrköping 1980

42. A. Forsman, J. Otnes, M. Falkenmark, E. Kuusisto, R. Lemmelä och J. LundagerJensen, Nordisk hydrologi i utveckling. Tillägnad Ragnar Melin. Norrköping 1980

43. Ulf Ehlin, Ingrid Bork och Jonny Svensson, Beräkning av en föroreningstransport och blandning i en grund istäckt sjö. Norrköping 1980

44. Sten Bergström, Martin Häggström och Magnus Persson, Utvärdering av 1980 års vårflödesprognoser. Norrköping 1980

45. Arne Moberg, Mätningar av sjötemperatur vid SMHI. Norrköping 1981

46. Bo Juhlin, Oceanografiska observationer runt svenska kusten med Kustbevakningens båtar 1980. Norrköping 1981

47. Barry Broman, Temperaturmätningar vid Visby. Bengt Vasseur, Spridning av utsläppt vatten. Norrköping 1981

48. Gunlög Wennerberg, Användning av satellitdata från Landsat för studium av vattengrumlingar. Norrköping 1981

49. Sten Bergström, Martin Häggström och Magnus Persson, Utvärdering av 1981 års vårflödesprognoser. Norrköping 1981

50. Bo Juhlin, Oceanografiska observationer runt svenska kusten med Kustbevakningens båtar 1981. Norrköping 1982

51. Maja Brandt, Sedimenttransport i svenska vattendrag 1980. Norrköping 1982

52. Martin Häggström, The areal precipitation index method - a simple method to forecast the spring flood volume. Norrköping 1982

53. Jonny Svensson, Vägdata från svenska kustvatten 1981. Norrköping 1982