Tillämpning av HBV-2 modellen på regleringsmagasin i Ångermanälven

Typ: Rapport
Serie: HB 18
Författare: S Bergström, S Jönsson
Publicerad:

Sammanfattning

Rapporten beskriver hur den då utvecklade HBV-2 modellen var framme i ett skede där de praktiska tillämpningarna, framför allt tillrinningsprognoser, testades. Detta gjordes för Kultsjön, Malgomaj och Hetögeln, reglermagasin i Ångermanälvens avrinningsområde.