Hydrologiska undersökningar i Kassjöns representativa område IV

Typ: Rapport
Serie: HB 8
Författare: A Waldenström
Publicerad:

Sammanfattning

Kassjöåns representativa område är 165 km2 stort med en sjöprocent på 5,1%. 81% utgör barrskog, men därav är en stor del kalhugget. 1974 gjordes där dels den ordinarie snötaxeringen, som utförs varje år, dels en mer omfattande snötaxering. Taxeringarna utfördes den 13-16 mars, således i slutet av ackumuleringsperioden. Syftet med denna omfattande taxering var i första hand att försöka få fram en korrektionsfaktor för den ordinarie taxeringen, så att ett riktigare arealmedelvärde kan erhållas på snötäckets vattenvärde. Korrektionsfaktorn ska kunna användas efterföljande år, då endast den ordinarie taxeringen kommer att göras.

Även en jämförelse av vattenvärdet i skog och på öppen mark har kunnat göras.