SMHI rapporter hydrologi och oceanografi – RHO (1974 - 1985)

SMHI ger ut sju rapportserier. Tre av dessa, R-serierna är avsedda för internationell publik och skrivs därför oftast på engelska. I de övriga serierna används det svenska språket. Nedan visas de rapporter som är utgivna i serien RAPPORTER HYDROLOGI OCH OCEANOGRAFI (RHO). Serien har rapporter från 1974 till 1985.

1. James G. Weil, Verification of heated water jet numerical model. Stockholm 1974

Verification of heated water jet numerical model

2. Jonny Svensson, Calculation of poison concentrations from a hypothetical accident off the Swedish coast. Stockholm 1974

3. Bengt Vasseur, Temperaturförhållanden i svenska kustvatten. Stockholm 1975

Temperaturförhållanden i svenska kustvatten

4. Jonny Svensson, Beräkning av effektiv vattentransport genom Sunninge  sund till Byfjorden. Stockholm 1975

Beräkning av effektiv vattentransport genom Sunninge  sund till Byfjorden

5. Sten Bergström och Stig Jönsson, The application of the HBV runoff model to the Filefjell research basin. Norrköping 1976

The application of the HBV runoff model to the Filefjell research basin

6. W. Wilmot, A numerical model of the effects of reactor cooling water on  fjord circulation. Norrköping 1976

A numerical model of the effects of reactor cooling water on fjord ciculation

7. Sten Bergström, Development and application of a conceptual runoff model. Norrköping 1976

Development and application of a conceptual runoff model for Scandinavian catchments

8. Jonny Svensson, Seminars at SMHI 1976-03-29--04-01 on numerical models of the spreading of cooling water. Norrköping 1976

Seminars at SMHI 1976-03-29--04-01 on numerical models of the spreading of cooling water.

9. J. Simons, L. Funkquist and J. Svensson, Application of a numerical model to Lake Vänern. Norrköping 1977

Application of a numerical model to Lake Vänern.

10. S. Svensson, A statistical study for automatic calibration of a conceptual runoff model. Norrköping 1977

A statistical study for automatic calibration of a conceptual runoff model

Statistisk studie för automatisk kalibrering av en begreppsmässig avrinningsmodell
 

11. Ingrid Bork, Model studies of dispersion of pollutants in Lake Vänern. Norrköping 1977

Model studies of dispersion of pollutants in Lake Vänern

12. S. Fremling, Sjöisars beroende av väder och vind, snö och vatten. Norrköping 1977.

Sjöisars beroende av väder och vind, snö och vatten

13. S. Fremling, Sjöisars bärighet vid trafik. Norrköping 1977

Sjöisars bärighet vid trafik

14. Ingrid Bork, Preliminary model studies of sinking plumes. Norrköping 1978

Preliminary model studies of sinking plumes

15. J. Svensson and W. Wilmot, A numerical model of the circulation in Öresund. Evaluation of the effect of a tunnel between Helsingborg and Helsingör. Norrköping 1978

A numerical model of the circulation in Öresund. Evaluation of the effect of a tunnel between Helsingör and Helsingborg

16. Lennart Funkquist. En inledande studie i Vätterns dynamik. Norrköping 1978

En inledande studie i Vätterns dynamik

17. Bengt Vasseur, Modifying a jet model for cooling water outlets.
Norrköping 1979

Modifying a jet model for cooling water outlets

18. Ingemar Udin och Ingemar Mattisson. Havsis- och snöinformation ur datorbearbetade satellitdata - en metodstudie. Norrköping 1979

19. Cecilia Ambjörn och Lars Gidhagen. Vatten- och materialtransporter mellan Bottniska Viken och Östersjön. Norrköping 1979

Vatten- och materialtransporter mellan Bottniska Viken och Östersjön

20. Lars Gottschalk och Torbjörn Jutman. Statistical analysis of snow survey data. Norrköping 1979 

Statistical analysis of snow survey data

21. B. Eriksson. Sveriges vattenbalans. Årsmedelvärde (1931-60) av nederbörd, avdunstning och avrinning. Norrköping 1980

Sveriges vattenbalans. Årsmedelvärde (1931-60) av nederbörd, avdunstning och avrinning.

22. Lars Gottschalk och Irina Krasovskaia. Synthesis, processing and  display of comprehensive hydrologic information. Norrköping 1980

Synthesis, processing and display on comprehensive hydrologic infromation

23. Jonny Svensson. Sinking cooling water plumes in a numerical model. 
Norrköping 1980

Sinking cooling water plumes in a numerical mode

24. B. Vasseur, L. Funkquist and J.F. Paul. Verification of a numerical model for thermal plumes. Norrköping 1980

Verification of a numerical model for thermal plumes

25. Lars-Erik Eggertsson, HYPOS - ett system för hydrologisk positionsangivelse. Norrköping 1980

HYPOS Ett system för hydrologisk positionsangivelse

26. Erik Buch, Turbulent mixing and particle distribution investigations in the Himmerfjärd 1978. Norrköping 1980

Turbulent mixing and particle distribution investigations in the Himmerfjärd 1978

27. B. Eriksson, Den "potentiella" evapotranspirationen i Sverige. Norrköping 1980

Den "potentiella" evapotranspirationen i Sverige.

28. Barry Broman, On the spatial representativity of our oceanographic measurements. Norrköping 1981

On the spatial representativity of our oceanographic measurements

29. Cecilia Ambjörn, Tiina Luide, Anders Omstedt och Jonny Svensson, En operationell oljedriftsmodell för norra Östersjön. Norrköping 1981

En operationell oljedriftsmodell för norra Östersjön

30. Jonny Svensson, Vågdata från svenska kustvatten 1979 - 1980. Norrköping 1981

Vågdata från svenska kustvatten 1979 - 1980

31. Torbjörn Jutman, Stationsnät för vattenföring. Norrköping 1981

Stationsnät för vattenföring

32. Anders Omstedt and Jörgen Sahlberg, Vertical mixing and restratification in the Bay of Bothnia during cooling. Norrköping 1982

 Vertical mixing and restratification in the Bay of Bothnia during cooling

33. Maja Brandt, Sedimenttransport i svenska vattendrag. Norrköping 1982 Sedimenttransport i svenska vattendrag

34. Björn Bringfelt, A forest evapotranspiration model using synoptic data. Norrköping 1982

A forest evapotranspiration model using synoptic data

35. P.K. Bhatia, S. Bergström and Magnus Persson, Application of the distributed HBV-6 model to the Upper Narmada basin. Norrköping 1984

Application of the distributed HBV-6 model to the Upper Narmada basin

36. Anders Omstedt, A forecasting model for water cooling in the Gulf of Bothnia and Lake Vänern. Norrköping 1984

A forecasting model for water cooling in the Gulf of Bothnia and Lake Vänern

37. Lars Gidhagen, Coastal upwelling in the Baltic - a presentation of satellite and in situ measurements of sea surface temperatures indicating coastal upwelling. Norrköping 1984

Coastal upwelling in the Baltic - a presentation of satellite and in situ measurements of sea surface temperatures indicating coastal upwelling

38. A. Engqvist and J. Svensson, Water turnover in Himmerfjärden 1977 a simulation study. Norrköping 1984

Water turnover in Himmerfjärden 1977 a simulation study

39. Lennart Funkquist and Lars Gidhagen, A model for pollution studies in the Baltic Sea. Norrköping 1984

 A model for pollution studies in the Baltic Sea

40. Anders Omstedt, An investigation of the crystal structure of sea ice in the Bothnian Bay. Norrköping 1985

 An investigation of the crystal structure of sea ice in the Bothnian Bay.