Application of a numerical model to lake Vänern

Typ: Rapport
Serie: RHO 9
Författare: Simons, T.J. Funkuist, L. Svensson, J.
Publicerad:

Sammanfattning

Verifiering av en flerlagers hydrodynamisk modell tillämpad på Vänern har utförts med hjälp av ström-, temperatur- och vattenståndsvärden från två perioder 1971 (representerande skiktade resp oskiktade förhållanden). De beräknade strömmarna visas stämma väl överens med observerade data och bör därför kunna utgöra ett bra underlag vid studier av transportvägar och utspädningsgrad för olika typer av utsläpp. De relativt starka strömmarna i västra delen av Värmlandssjön har inte kunnat beskrivas i modellen trots försök med flera kombinationer av modellens parametervärden och ökad horisontell och vertikal upplösning.