Vågdata från svenska kustvatten 1979-1980

Typ: Rapport
Serie: RHO 30
Författare: Jonny Svensson
Publicerad:

Sammanfattning

Denna rapport redovisar vågklimatdata för åren 1978 - 1980. Registreringarna görs med två typer av instrument. I närheten av fasta kassunfyrar används bottenfasta ekolod, som flera gånger per sekund mäter avståndet botten - vattenyta. Via kabel går data till en microprocessor (automatstation) i kassunfyren, där viss bearbetning av våguppgifterna sker. Vågdata går därefter på telefonlinje till SMHis dator i Norrköping , där nya våguppgifter varje timma kan avläsas på en bildskärm.

På platser, där kabelförbindelse till en automatstation skulle bli alltför lång, mäts vågorna med en accelerometerboj (wave rider) på ytan. Bojen sänder på radio in våguppgifter till en närbelägen automatstation.