Sjöisars beroende av väder och vind, snö och vatten

Typ: Rapport
Serie: RHO 12
Författare: S. Fremling
Publicerad:

Sammanfattning

I föreliggande skrift sammanfattas en del kunskaper, som inhämtats vid SMHI, hydrologiska byråns isavdelning, och som vidgats genom litteraturstudier. Den kvantitativa utvärderingen av olika faktorers betydelse för sjöisars tillväxt och avtagande har ägnats särskilt intresse.