Hydrografiska byrån årsbok 6 för året 1914

Typ: Rapport
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årsbok nr 6 avser 1914 (tryckt 1917)
Sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.