Sedimenttransport i svenska vattendrag exempel från 1967-1994.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 69
Författare: Maja Brandt
Publicerad:

Sammanfattning

"Sedimenttransport i svenska vattendrag exempel från 1967-1994" är framtagen inom Analysenheten på Affärsområde Samhälle vid SMHI.

Många års mätning inom sedimenttransportnätet ligger till grunden för denna bearbetning.

Månads- och årsvärden på halter och transporter finns bearbetade och lagrade för alla stationer. Dessa kan beställas från SMHI. I denna rapport redovisas delar av detta material.