Snökartläggning med satellitdata i Kultsjöns avrinningsområde.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 22
Författare: Mats Moberg / Maja Brandt
Publicerad:

Sammanfattning

Vid ett sammanträde på SMHI i april 1987 med VASO uppdrogs åt SMHI att införskaffa och bearbeta 3 - 4 satellitscener från SPOT-satelliten över Kultsjöns avrinningsområde under årets snösmältningsperiod. Syftet var att undersöka värdet av satellitinformation om snösituationen i samband med flödesprognoser för kraftindustrin.