Översiktlig sammanställning av den geografiska fördelningen av skador främst på dammar i samband med septemberflödet 1985.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 5
Författare: Martin Häggström
Publicerad:

Sammanfattning

I september 1985 inträffade ett stort flöde i vattendrag i södra Norrland och norra Svealand. Flödet medförde en hel del översvämningsskador och bl a skedde flera dammbrott. Orsaken till flödet var att det under tiden 1-7 september kom in flera intensiva regnväder. Området hade också tidigare under sommaren fått mycket nederbörd varför de naturliga vattenmagasinen var välfyllda redan innan septemberregnen. Detsamma gällde för  vattenkraftens regleringsmagasin.