Uppehållstider i ytvatten i relation till vattenkvalitet NET, ett generellt uppskalningsverktyg

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 119
Författare: Göran Lindström, Alena Bartosova, Niclas Hjerdt och Johan Strömqvist
Publicerad:

Sammanfattning

NET är ett verktyg för uppskattning av vattenburen transport av olika ämnen i punkter där det saknas mätningar. Verktyget togs ursprungligen fram inom forskningsprogrammet ”Climate change and the Environmental Objectives” (CLEO, Munthe et al., 2014 och 2016). Tanken är att NET ska vara generellt, och kunna användas för simulering av olika ämnen, men endast beräkna medelvärden över tiden av mängder och koncentrationer. Ofta är det mängder som är slutmålet för en beräkning, varför det i vissa situationer kan finnas mycket att vinna på att använda en enkel och snabb beräkningsmodell. Inom CLEO simulerades flöden av totalkväve, total-fosfor och totalt organiskt kol.