Avrinningsområden i Sverige. Del 1. Vattendrag till Bottenviken

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 82
Författare: Svenskt Vattenarkiv
Publicerad:

Sammanfattning

Grunden för allt hydrologiskt arbete är kännedom om läge och storlek för Sveriges vattensystem och däri ingående sjöar och vattendrag. SMHI har inom Svenskt Vattenarkiv (SVAR) byggt upp databaser för sådana uppgifter. 

En mycket viktig uppgift är arealen för avrinningsområdet på olika platser i vattendragssystemen. Uppgifter om avrinningsområdens storlek är tex nödvändiga för vattenplanering och vid beräkning av vattenföring för vattendrag, där observationer saknas.