Utvärdering av 1987 års vårflödesprognoser.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 19
Författare: Martin Häggström / Magnus Persson
Publicerad:

Sammanfattning

HBV-modellen är för prognosändamål kalibrerad i 37 områden. Under våren 1987 användes den för prognoser i 28 av dessa områden. Prognoser med Arealnederbördsmetoden gjordes i 43 områden.
Prognoserna var av 3 typer:

  1. Långtidsprognoser över kvarvarande tillrinning.
  2. Långtidsprognoser över högsta flödet under vårfloden.
  3. Korttidsprognoser över flödesutvecklingen baserade på meteorologiska femdygnsprognoser

HBV-modellen användes för alla 3 typerna av prognoser, medan Arealnederbördsmetoden endast är tillämpbar på prognoser av typ 1.

HBV-modellen är en hydrologisk-matematisk modell för beräkning av vattenföring utgående från meteorologiska data. Grundversionen av modellen finns beskriven i rapport RHO (Bergström,1976). En sammanfattande beskrivning av modellstruktur och prognosmetodik ges i rapport HO 7 (Persson, 1983). Arealnederbördsmetoden baseras på regressionssamband mellan tillrinningsvolym och nederbörd. Det finns beskriven i HB-rapport nr 52 (Häggström 1982)

I det följande redovisas prognosresultaten 1987 tillsammans med en utvärdering av effekterna av den nederbörd, som verkligen föll under  prognosperioderna. Avsnitt 1 ger en sammanfattning av nederbörd, temperatur, magasinsförhållanden och vattenföring. Avsnitt 2 behandlar HBV-modellen. Avsnitt 3 behandlar resultat för Arealnederbördsmetoden samt för en prognos baserad på snötäckets vatteninnehåll.

Rapporten riktar sig i första hand till dem, som tagit del av prognoserna, och förutsätter viss kännedom om prognosmetoderna. Motsvarande rapporter för 1979-1986 års prognossäsonger finns tillgängliga vid SMHI.