Regional analys av klimat, vattentillgång och höga flöden

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 110
Författare: Sara-Sofia Hellström, Göran Lindström
Publicerad:

Sammanfattning

Rapporten beskriver långtidsvariationen i nederbörd, temperatur, vattentillgång och höga flöden i Sverige, med särskilt tonvikt på frågeställningar av betydelse för vattenkraftindustrin. Utgångspunkten för studien är regionala serier för nederbörd, temperatur och avrinning för tillrinningsområdena till de fyra havsbassängerna i Östersjön och Västerhavet: Bottenviken, Bottenhavet, Egentliga Östersjön och Västerhavet.