Utvärdering av 1985 års vårflödesprognoser.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 2
Författare: Martin Häggström / Magnus Persson
Publicerad:

Sammanfattning

HBV-modellen är för prognosändamål kalibrerad i 32 områden. Under våren 1985 användes den för prognoser i 27 av dessa områden. Prognoser med arealnederbördsmetoden gjordes i 43 områden.

Prognoserna var av 3 typer:

  1. Långtidsprognoser över kvarvarande tillrinning.
  2. Långtidsprognoser över högsta flödet uner vårfloden.
  3. Korttidsprognoser över flödesutvecklingen baserade på meteorologiska femdygnsprognoser.

HBV-modellen användes för alla 3 typerna av prognoser, medan arealnederbördsmetoden endast är tillämpbar på prognoser av typ 1.