Vattenföring i Sverige. Del 2. Vattendrag till Bottenhavet.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 41
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

En viktig uppgift för SMHI är att ge information om vattenföringen i Sveriges vattendrag. "Vattenföringen i Sveriges floder" utkom 1954. Den sammanställdes av Ragnar Melin och innehöll uppgifter tom år 1950. En nyutgåva, "Vattenföring i Sverige", publicerades 1979. Den innehåller minst 10 år långa mätserier för de vattenföringsstationer som var i drift 1975 samt för vissa tidigare nedlagda stationer. 
Denna utgåva innehåller vattenföringsuppgifter t o m 1990 för de vattenföringsstationer som var i drift 1990 och som har en mätserie på minst 10 år.

SMHI publicerar denna gång "Vattenföring i Sverige" i fyra delar. Indelningen av Sverige är densamma som i "Arealer för avrinningsområden", som samtidigt är under utgivning. De olika delarna omfattar

Del 1 vattendrag som mynnar i Bottenviken
Del 2 vattendrag som mynnar i Bottenhavet
Del 3 vattendrag som mynnar i Egentliga Östersjön
Del 4 vattendrag som mynnar i Västerhavet ( Öresund, Kattegatt, Skagerrak).