Isläggning och islossning i svenska sjöar.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 81
Författare: Anna Eklund
Publicerad:

Sammanfattning

Systematiska observationer av isläggnings- och islossningsdatum i svenska sjöar har utförts sedan 1870. Enstaka observationsserier från tidigare år har också samlats in. I denna undersökning redovisas statistik över isläggnings- och islossningstidpunkter och studeras olika samband.