Utvärdering av SMHIs prognos och varningstjänsts verksamhet under flödena januari t o m mars 2002 i sydvästra Sverige.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 89
Författare: Agne Lärke, Håkan Sanner, Anna Johnell
Publicerad:

Sammanfattning

Mellan den 16 januari och 13 februari föll rikligt med regn över sydvästra Sverige. I kombination med viss snösmältning orsakade detta kraftigt stigande flöden och översvämningar som följd. Flödena kulminerade på många håll i början av februari. I slutet av februari och början av mars ökade återigen flödena kraftigt till följd av nya regnväder. På de flesta håll nåddes dock inte flöden lika höga som i början av februari.