De svenska huvudvattendragens namn och mynningspunkter.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 12
Författare: Kurt Ehlert / Torbjörn Lindkvist / Todor Milanov
Publicerad:

Sammanfattning

SMHI har under lång tid arbetat med kartläggning av olika slag om det svenska vattensystemet. Ett sådant stort arbete utfördes 1910-1950 och innehåller i första hand uppgifter om arealen för vattendragens avrinningsområde. Uppgifterna finns publicerade i serien "De svenska vattendragens arealförhållanden".

De nya topografiska kartorna ger en bättre höjdinformation och SMHI arbetar nu med en uppdatering av uppgifterna i De Svenska vattendragens arealförhållanden. Startpunkt för bestämning av vattendelaren, som avgränsar avrinningsområdet är huvudvattendragens mynningspunkter. SMHI har därför gjort en särskild genomgång och översyn av huvudvattendragens mynningsområden. I samband härmed har även en uppdatering av namnen på huvudvattendragen gjorts.

Resultatet av översynen redovisas i denna rapport.