Hydrokemiska data från de svenska fältforskningsområdena.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 1
Författare: Bengt Carlsson
Publicerad:

Sammanfattning

En viktig uppgift för SMHI är att övervaka och fortlöpande ge upplysningar om hydrologiska data i Sverige. I om med övertagandet 1979 av ansvaret för de av NFR upprättade Fältfoskningsområdena (FFO) har även hydrokemin kommit att utgöra en naturlig del av SMHIs verksamhetsområde.

Denna rapport utgör en första publicering av de hydrokemiska data med korresponderande vattenföringsdata, som i dag, 1985, finns på SMHI i FFO-arkivet. Materialet presenteras här i form av tidsdiagram samt en tabell över de analyserade variablernas medelvärden.