Svåra islossningar i Torneälven. Förslag till skadeförebyggande åtgärder

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 25
Författare: Gun Zachrisson
Publicerad:

Sammanfattning

Bakgrund
Efter den svåra islossningen i Torneälven 1984 inleddes diskussioner om möjliga åtgärder för att minska skadeverkningama av svåra islossningar i framtiden. Ett förslag till treårsprojekt lades fram av SMHI och Vatten- och miljöstyrelsen (VMS) gemensamt (se figur 1.1). Syftet var att ta fram ett åtgärdsprogram omfattande dels ett prognos- och varningssystem för vårflod och issituation, dels förslag till skadeförebyggande tekniska åtgärder. Projektet startade formellt våren 1986 sedan medel för den svenska delen av arbetet  tällts till förfogande av Civildepartementet. From 1987/88 har Statens Räddningsverk svarat för finansieringen av de svenska insatserna. Den finska delen av projektet har bedrivits inom ramen för Vatten- och miljöstyrelsens ordinarie verksamhet. Resultaten av verksamheten under de gångna tre åren presenteras i föreliggande förslag till åtgärdsprogram.