Utnyttjande av temperaturens persistens vid beräkning av volymsprognoser med HBV-modellen.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 45
Författare: Magnus Persson
Publicerad:

Sammanfattning

Utnyttjande av temperaturens persistens vid beräkning av volymsprognoser med HBV-modellen