Vattentemperaturer i sjöar, sommar och vinter - resultat från SMHIs mätningar.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 74
Författare: Anna Eklund
Publicerad:

Sammanfattning

Mätningar av vattentemperaturen på olika djup i sjöar har utförts av SMHI sedan 1950-talet. De flesta mätningar har ingått i SMHIs uppdragsverksamhet i samband med vattenkraftutbyggnad. Under 1980-talet var det av stort intresse att utvinna energi från sjövatten med hjälp av värmepumpar. I samband med detta utfördes ett antal undersökningar av värmeinnehåll i sjöar där SMHls vattentemperaturmätningar korn till användning (Broman 1982, Sahlberg 1987, Zachrisson och Broman 1984 samt Lindahl, Svensson och Moberg 1987). I dessa undersökningar undersöktes dock endast vattentemperaturen under vintern.

Sedan början av 1980-talet har SMHI ett stationsnät med Il sjöar i södra Sverige där vattentemperaturen mäts två gånger per år, dels under sommaren, i juli till augusti, dels under vintern, i februari till mars. För de flesta av dessa sjöar finns även mätningar före början av 1980-talet.

I denna rapport analyseras vattentemperaturen i sjöar och hur vattentemperaturen varierar mellan sjöar med olika egenskaper som djup, area, läge i landet och vindutsatthet. Jag har också studerat hur vattentemperaturen skiljer sig mellan olika år samt beräknat sjöarnas energiinnehåll. Analysen har gjorts för de elva sjöar som ingår i nuvarande stationsnät samt två sjöar som är belägna längre norrut. Det är tänkt att rapporten ska användas som ett uppslagsmaterial för de som arbetar med vattentemperaturer i sjöar och närliggande frågor. Rapporten är också ett hjälpmedel vid utformningen av SMHls framtida stationsnät för vattentemperaturmätningar i sjöar.