Historiska översvämningar

Här har vi sammanställt information om kända översvämningar i landet. Kanske minns du någon av dem? De flesta översvämningar är från senare tid, men här finns även äldre händelser beskrivna, så långt tillbaks som från 1400-talet. 

Nedan finns information om kända översvämningar och höga flöden i Sverige. Till största delen beskrivs händelser vid sjöar och vattendrag. Tillfällen när stora regnmängder gett översvämningar i tätorter beskrivs främst när konsekvenserna varit stora. Översvämningar till följd av en hög havsnivå finns inte i denna lista.

Sammanställningen är inte heltäckande. De största händelserna finns med, men lokala översvämningar efter kraftiga regn eller händelser längre tillbaka i tiden beskrivs inte alltid. Urvalet har påverkats av vilken dokumentation som finns tillgänglig och av naturliga skäl finns mindre information ju längre bak i tiden vi går.

Underlaget för information om översvämningar kommer främst från SMHI, men även annan information kan ha samlats in.

2023

Kraftig vårflod i Torneälven

Vinterflöden i södra Sverige

2021

Sommaröversvämningar i östra Götaland och Svealand

Augusti - skyfall Gävle

2020

Höga vinterflöden i Götaland

2018

Kraftig vårflod i norra Sverige

2017

Skyfall Söderhamn och Karlskoga

2016

Vårflod norra Svealand

2015

Skyfall i Hallsberg

2014

Höstflöden i Bohuslän

Skyfall på många platser bland annat Malmö

Vårflod Klarälven

2013

Vårflod norra Norrland

Vårflod Uppland

2012

Sommaröversvämningar i Silverån

2011

Höga vinterflöden i Västra Götaland

2010

Vårflod i Götaland och södra Svealand

Vårflod i Norrland och norra Svealand

2008

Vårflod i Norra Norrland och problem med isproppar

2007

Översvämningar i Götaland under högsommaren

Beskedlig vårflod utom i nordöstra Norrland

2006

Översvämningar och jordskred i västra Götaland

Skyfall orsakade ras vid Ånn

Vårfloden i norra Sverige

Vårflod i södra Sverige

2005

Varmt väder gav intensiv vårflod i fjällen

Hög vårflod i Torneälven

Höga flöden i västra Götaland i stormens Gudruns spår

2004

Sommarflöden i norr och söder

Ett sommarflöde från Kebnekaise till Bottenviken på 6 dygn

Skyfallet i Värmland den 4 augusti

2003

Sommarflöden i Småland

2002

Skyfall på Orust

Extrema vinterflöden i södra Götaland

2001

Sommarnederbörd gav översvämningar över östra Svealand och södra Norrland

Översvämningarna i Sundsvallstrakten i augusti

2000

Hög vattennivå i Vänern 2000-2001

Extrem vattennivå i Glafsfjorden

Höstregn som orsakade översvämningar i Värmland och Dalarna

Översvämningarna i södra Norrland i juli

1999

Hög vattennivå i Vättern

1997

Översvämningar i Sysslebäck 1997 (SGI)

Regnkatastrofen på Fulufjället

Åskregn i Pitetrakten

1996

Sommarregn över Östergötland och nordöstra Småland

1995

Extrem vårflod i norra Sverige

Vårflod i södra Sverige

1993

Extrema sommarflöden i norrlandsälvar

1989

Sommarflöden i Luleälven

1986

Vårflöde i Dalarna och Hälsingland

1985

Höstflöde i Dalarna och Hälsingland med dammras i Noppikoski

Snösmältning efter extremt mycket snö på Smålandskusten

1984, 1985 och 1986

Svåra islossningar i Torneälven

1980

Kritiskt vinterflöde i norra Skåne och angränsande delar av landskapen

1977

Extrem vårflod i Bergslagen

1973

Dammolycka i Sysslebäck

1968

Extrem vårflod i Torneälven

1966

Sen och hastig vårflod i södra Sverige och Dalälven

1951

Höga vårflöden i sydvästra Sverige och Götaland

1943

Rekordrik snövinter och kraftig vårflod i södra Norrland

1938

Spölandskatastrofen orsakad av vårflod i Vindelälven

1924

Översvämningar på många håll i landet

1922

Hög vårflod i Luleälven och Piteälven 1922

1919

Översvämningar drabbade södra och mellersta Norrlands kusttrakter i maj månad

1916

Extrem vårflod i Dalälven, Gavleån och Klarälven

1905

Tappningskatastrof, Arpojaure/Arpujärvi i Kiruna kommun

1904

Extremt vattenstånd i Mälaren

1900

Översvämning i Fyrisån vid vårflöden

1879

Runskrift ger information om vårflod i Ljusnan.

1860

1800-talets värsta översvämningar i Dalälven inträffar

1796

Vildhussen tömmer Ragundasjön i Indalsälven

1684

Kraftig vårflod i Söderköping översvämmar kyrka

1666

Historisk översvämning i Falun

1677

Svår islossning i Torneälven

1649

Olsmässofloden i Östergötland

1617

Islossning i Torneälven

1596

Ett krisens år i Örslösa på Kållandsö

1400

Söderköpingsborna flyr upp på Ramunderberget