1984 - Svår islossning i Torneälven

1984 var en mycket svår islossning med isproppar som följd och översvämningar på grund av ispropparna. Älven var 8 m över sitt normalvattenstånd och flera sommarstugor blev översvämmade.

(Källa: Per Sundström)