1617 - Islossning i Torneälven

Ur besvärsskrift till riksdagen 1617 daterat Torneå 18 juni (Gregorianska kalendern vilket bör motsvaras av 1 juli med nuvarande kalender). I brevet skriver kyrkoherden herr Knut följande:

”Give vi H.K.M (Hans Kungliga Majestät) underdånligen tillkänna den stora och dråpliga skadan, som vi fattiga undersåtar i förliden vår genom ovanlig flod och isgång, det Gud sig över förbarma, fått hava så att många hava mist deras åker, äng, kor, hästar, hus, bo och bohag och själva folket med allom största livsfara blottade och nakna undsluppit. Sammalunda kyrkan i Övertorneå som i lång tid stått hade, blev slätt och rätt sin kos med själva grundvalar, klockan, messkläder och allt annat där inne var, desslikes liken som i några år i griften legat hade, drogo till sjöss”.
 

SMHI har inte mer referens till denna händelse. Har någon läsare mer information tas det gärna emot!