1400 - Söderköpingsborna flyr upp på Ramunderberget

De första dagarna i juli år 1400 föll ett kraftigt regn över Söderköping och de centrala delarna av staden blev översvämmade.

Ett synnerligen kraftigt regn i Östergötland sommaren år 1400 orsakade en översvämning i staden som fick Söderköpingsborna att fly upp på det närbelägna Ramunderberget. Händelsen är noterad i handskriften ”Chronologia vetusta ab anno 1298 ad annum 1473” där viktiga eller oroväckande händelser nedtecknats för enskilda år.

I handskriften står att läsa:

1500. In octaua Apostolorum Petri et Pauli tanta fuit pluuia in Osgothia quod propter subitam inundationem aquarum homines in Sudercopia montana petierunt timentes ipsam civitatem perituram, et non mirum quia aqua tam cimiteriis quant etiam plateis ipsius ciuitatis repleuit omnes lectos usque ad genua.

Foto på gammal skrift
Foto på skriften Chronologia vetusta ab anno 1298 ad annum 1473 Förstora Bild

Översatt till modern svenska står:

År 1500. Under apostlarna Petrus och Paulus åttonde dag kom det så mycket regn i Östergötland, att folket i Söderköping på grund av vattnets plötsliga översvämning sökte skydd i bergen, fruktade att själva staden skulle gå under, och inte konstigt att vatten fyllde både kyrkogårdarna och gatorna i själva staden, alla sängar upp till knäna.

Handskriften avser händelser mellan år 1298 och 1473. Alla beskrivningar i manuskriptet är angivna i kronologisk ordning, utom den som handlar om översvämningen i Söderköping. Den är skriven mellan två andra stycken som avser år 1395 och 1402. Tidigare översättare har tolkat att 1500 är en felskrivning och istället bör vara 1400.

Petri och Pauli dag firas den 29 juni, och sju dagar senare har vi den 6 juli. Regnet, och den efterföljande översvämningen, inföll alltså de första dagarna i juli år 1400.

Den noggranne läsaren noterar att översättaren förutsatt att Osgothia är felstavat och bör vara Ostrogothia, dvs Östergötland. Lectos betyder verkligen sängar, men kanske någon dikterat på svenska och menat ängar, vem vet? Hur som helst gick vattnet upp till knähöjd i centrala Söderköping den där dagen i juli år 1400.

Källa:
Chronologia vetusta ab anno 1298 ad annum 1473, Kungliga biblioteket (Stockholm), D 29 b, no. 9, fols. 3r–14r.

Fant, E M. (1818). Scriptores rerum Svecicarum medii aevi. Zeipel et Palmblad