1951 - Kraftig vårflod i Götaland

Vårfloden 1951 är en av de största i Götaland och vid många flödesstationer har det aldrig uppmätts så höga flöden som i april 1951. Rekordhöga flöden förekom bland annat i Emån, Alsterån, Örekilsälven samt i de övre delarna av Nissan, Lagan och Helge å.

Snötäcket var mycket stort i Götaland och Svealand vintern 1951. Rekordstora snödjup registrerades vid många mätstationer, tex. Götalandsrekord med 146 cm i Ödskölt i Dalsland och Svealandsrekord med 187 cm i Ulvsjö i Dalarna.

När snön smälte i mars och april föll också en del regn över södra Sverige. Vattenflödena blev mycket höga inom ett stort område som omfattade Småland, Blekinge, Halland, Västergötland, Närke, Bohuslän, Dalsland och södra Värmland.

Flödesrekord

I Emån, Alsterån, Örekilsälven samt i de övre delarna av Lagan, Nissan och Helge å uppmättes de högsta flödena som någonsin uppmätts på dessa platser. Vid denna tid mättes vattenflödena inte på lika många observationsplatser som idag.

Blankaström årsmax
Årets högsta vattenflöde vid Blankaström i Emån 1928-2020. Förstora Bild
Vikaresjön årsmax
Årets högsta vattenflöde vid Vikaresjön i de övre delarna av Nissan 1933-2020 Förstora Bild

Emån

Flödet i Emån vid Blankaström var 222 m3/s, vilket motsvarar en återkomsttid på mer än 100 år. De höga flödena medförde översvämning av stora arealer åkermark, men även många byggnader och vägar.

Kvismaredalen

Det finns också rapporter om stora översvämningar i Kvismaredalen i Närke, där översvämningarna varade i nästan en månad. Det ledde bland annat till att tågtrafiken stod stilla, många bostäder evakuerades och flera dammar brast. Det skedde också flera olyckor och två personer omkom på grund av översvämningarna.

Källor:
Emåbiblioteket, Emåförbundet
Översvämningar i Sverige 1901–2010, MSB
SMHI